Courses

given by Center for Fast Ultrasound Imaging

Course no.      Title Points (ECTS) Timetable group
22451 Fysiologisk fluidmekanik 5 January
22475 Vævs- og bevægeapparatets biomekanik DTU 10 E2
22485 Medicinske billedsystemer 10 E2
22487 Avancerede forskningsværktøjer til medicinsk ultralyd 10 OutsideSchedule